• Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71
  • Licencirani izvođači programa osposobljavanja

EDA

EDA

Eda – Agencija za razvoj preduzeća već 23 godine radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog. Djelujemo u tri oblasti tako što olakšavamo:

  • Razvoj održivih politika i djelotvornih institucija u kompleksnom kontekstu – Eda kao mislionica.
  • Promjene poslovanja preduzeća ka većoj dodatnoj vrijednosti – Eda kao radionica.
  • Prelaz javne uprave ka dobrom upravljanju – Eda kao vodič.

 

Eda je jedna od rijetkih organizacija koja u svom radu uspješno kombinuje istraživački pristup kako bi dobro razumjela kontekst i prirodu problema i pojava sa kojima se suočava, te razvojnu podršku koja se fokusira na iznalaženje praktičnih, izvodivih i kreativnih rješenja. Kombinujući ova dva, međusobno  komplementarna pristupa, stvara se sinergetski efekat (1+1=3) koji omogućava stvaranje i isporuku vrijednosti za partnere i klijente.

Web: https://edabl.org/

Bosnian Bosnian English English Serbian Serbian