• Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71
  • Licencirani izvođači programa osposobljavanja

Dejan Letić

Operater na zavarivanju ELAS metalexpert

Obrazovanje

TEHNIČAR RAČUNARSTVA (Elektrotehnička škola “Nikola Tesla, 2010. godine)

Dodatno usavršavanje

  • IWT Internacionalni tehnolog za zavarivanje

Radno iskustvo

Operater na zavarivanju (01.10.2014 – )

ELAS metalexpert export-import d.o.o. Banja Luka (Branka Popovića 61b, Banja Luka)

Osnovne dužnosti:

  • Povezuje metalne dijelove u jednu cijelinu postupkom zagrijavanja
  • Na osnovu važeće tehničko-tehnološke dokumentacije vrši sastavljanje pozicija uz pomoć aparata za zavarivanje
  • Održavanje mašina i prateće opreme
  • Podešavanje parametara na uređaju u zavisnosti od vrste materijala koja se zavaruje
  • Mentorstvo mlađim kolegama i novozaposlenim radnicima

Vještine

  • Vjestina pokretanja drugih na akciju, motivacija drugih, pružanje podrške drugima, uspostavljanje odnosa povjerenja
  • Formiranje i vođenje tima, organizacione sposobnosti, usmjerenost ka ostvarenju cilja
  • Sistemsko sagledavanje procesa, sklonost ka eksperimentisanju, istraživački duh


Bosnian Bosnian English English Serbian Serbian