• Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71
  • Licencirani izvođači programa osposobljavanja

Darko Knežević

Darko Knežević

Rukovodilac centra za podršku privredi

Prof . Dr Darko Knežević je redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerzitet u Banaj Luci.

Rođen je 15. februara 1968. godine u Banja Luci, gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u u Banja Luci 1995. Od 1996. Godine  zaposlen je  na Mašinskom fakultetu u Banjaluci kao asistent. Magistarski studij završio je 2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, nakon čega je unapređen u višeg asistenta.

Odbranio je doktorsku disertaciju iz mehanike fluida i hidrotehnike pneumatskih sistema na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2007.

Zvanje redovnog profesora je stekao  2018. godine u užem naučnom polju mehanike fluida i hidro-pneumatskih sistema.

Objavio je više od sedamdeset naučnih i stručnih radova u naučnim i stručnim

časopisa i međunarodnih konferencija, od kojih se sedam naučnih radova nalazi na SCI listi.

Autor je pet univerzitetskih udžbenika.

Učestvovao je u realizaciji više od 20 međunarodnih i nacionalnih naučnih i

stručnih   projektata , kao i brojnim  projektima  koji se direktno bave industrijom.

Član je naučnih odbora na više međunarodnih konferencija.

Od 2013-2021  godine  obavljao je funkciju dekana  Mašinskog fakulteta u Banjaluci.

Trenutno obavlja funkciju rukovodioca Centra za podršku privredi Mašinskog fakulteta u Banjaluci.

Oženjen  je, otac  jednog  djeteta.Bosnian Bosnian English English Serbian Serbian